تعیین کارمزد شرکت‌های توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورده‌های نفتی کشور

محمد علی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ محسن پورعبادالهان؛ مهدی عسلی؛ میرطاهر پورپرتوی آلانق

دوره 18، شماره 69 ، تیر 1397، ، صفحه 227-274

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8869

چکیده
  در حال حاضر توزیع انواع فرآورده‌های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می‌شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش‌های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از ...  بیشتر