تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر تهران

عباسعلی ابونوری؛ اکرم مهرعلی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مطالعه به ­منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی ،تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد می­شود. داده‌ها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر می‌گیرد. متغیرهای توضیحی عبارت­اند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمام­شده آب، یارانه، میزان بارندگی و ...  بیشتر

برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره (1381-1374)

عباسعلی ابونوری؛ هیوا شیوه

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 205-228

چکیده
  بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی بر مصرف ...  بیشتر