بررسی تاثیر نااطمینانی کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران

محمدعلی کفائی؛ محبوبه راهزانی

دوره 16، شماره 62 ، مهر 1395، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22054/joer.2016.7021

چکیده
  ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی ...  بیشتر