محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخش‌‌های اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن)

محمد جلودار ممقانی؛ عبدالساده نیسی؛ مهدی گلدانی؛ سعید رحیمیان

دوره 16، شماره 62 ، مهر 1395، ، صفحه 103-135

https://doi.org/10.22054/joer.2016.7024

چکیده
  دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی‌شک دهه‌ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می‌شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می‌شد و بانک‌های مختلف در بالا بردن سود سپرده‌ها رقابت می‌کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی‌سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش‌های حقیقی ...  بیشتر