نقش تجارت بین‌الملل در رابطه‌ بین درآمد و کیفیت محیط‌ زیست

سعید مشیری؛ آرین دانشمند؛ بهار نیازی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، ، صفحه 11-51

https://doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
   تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط‌زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط‌زیست (فرضیه منحنی محیط‌زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط‌زیستی کوزنتس می‌پردازد. در ...  بیشتر

اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

آرین دانشمند؛ محمد ستاریفر

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8688

چکیده
  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت‌های اقتصادی و پیش بردن بهره‌وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه‌های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می‌توان آن را ابزار بهبود بهره‌وری ...  بیشتر