اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

زهرا ضیایی؛ پریسا مهاجری؛ علی نصیری اقدم

دوره 16، شماره 63 ، دی 1395، ، صفحه 119-146

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2017.7586

چکیده
  در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف ...  بیشتر