عدم تقارن تاثیرگذاری تکانه‌های پولی در دوره‌های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران

محمدامین صادق زاده؛ سید احمدرضا جلالی نائینی؛ ناصر خیابانی؛ محمد امین نادریان

دوره 20، شماره 78 ، مهر 1399، ، صفحه 63-103

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12361

چکیده
  در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره‌های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می‌کنند در محیط سلطه بودجه‌ای، باعث می‌شود تا تکانه‌های پولی در دوره‌های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید ...  بیشتر

رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)

ناصر خیابانی؛ شقایق شجری پورجابری

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 21-52

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9828

چکیده
  نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده ‌است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می‌تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه‌ سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. ...  بیشتر

آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

ناصر خیابانی؛ محبوبه دلفان

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 67-91

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8564

چکیده
  در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) با تکیه بر پایه‌های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مدل به‌کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی ...  بیشتر

جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE

ناصر خیابانی؛ حسین امیری

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 133-173

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک­های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین‌رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش­های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه­سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه­سازی و ...  بیشتر