برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران

احمد جعفری صمیمی؛ مهدی ادیب پور؛ سارا نظرعلیزاده

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 123-141

چکیده
  نایرو، به‌عنوان هدایت­کننده سیاست­های پولی در کنترل تورم و بیکاری نقش مهمی دارد. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بیکاری در شرایط تورم ناشتابان در اقتصاد ایران است. برای این منظور از فیلترهای مختلف مانند کالمن، هدریک-پرسکات و باند-پس برای دوره زمانی 1388- 1348 استفاده شده است. نتایج برآورد با نرخ واقعی بیکاری مقایسه شده است که نشان می­دهد ...  بیشتر

بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صادق‌زاده یزدی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 75-99

چکیده
  مطالعات زیادی دردهه‌های اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تأثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع می‌تواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، ...  بیشتر

بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها: مطالعه موردی استان مازندران

احمد جعفری صمیمی؛ سید جعفر لاریمی؛ خسرو عزیزی؛ سید محسن حسینی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 257-279

چکیده
  هدف از این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1383، از  مجموع  کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند.در تحقیق ...  بیشتر