برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)

لیلا سادات زعفرانچی؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی؛ مهنوش عبدالله میلانی

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8562

چکیده
  امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه[1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می‌تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن‌ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد[2]  با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد ...  بیشتر

اثرگذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران.

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ فاطمه رجبی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 37-60

چکیده
  هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. ...  بیشتر