اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
تحلیل رفتار نامتقارن روسیه در GECF و بازار جهانی گاز

یعقوب اندایش؛ امیرحسین منتظرحجت؛ اسحاق قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/joer.2024.77053.1175

چکیده
  نقش روسیه در بازار جهانی گاز و عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز این کشور اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه روسیه در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می‌کند که در بلند مدت در تولید گاز طبیعی رفتارش هم‌راستا و متقارن با تولید گاز سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده ...  بیشتر