تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای N-11 با استفاده از رویکرد Panel ARDL

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 185-219

https://doi.org/10.22054/joer.2023.71043.1105

چکیده
   پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال­های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی­های تولید کشورها گسترش‌یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه‌تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می­دهد، بلکه به بررسی تفاوت­های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می­کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی ...  بیشتر