تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری رهیافتی از الگوی کالدور

فتح الله تاری؛ سمیه جعفری

دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 137-156

چکیده
  هر جامعه کالاها و خدمات ویژه­ای را تولید و بر‌اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می­کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه­ای به جامعه­ای دیگر می­تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه­گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می­پردازد. در مدل پیشنهادی ...  بیشتر