نابرابری اطلاعاتی بین معامله‎گران حقیقی و حقوقی: شواهدی از بازار سهام تهران

غلامرضا کشاورز حداد؛ حامد وحیدی

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/joer.2023.69382.1086

چکیده
   نابرابری اطلاعاتی بین معامله‎گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می‎شود. برتری هر یک از این گروه‎ها در کسب اطلاعات شخصی، می‎تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله‎گران تازه‎کار می‎توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن‎ها، کسب سود کنند. از این ...  بیشتر