رقابت در عرصه سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی

دوره 15، شماره 59 ، دی 1394، ، صفحه 35-56

چکیده
  طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر ...  بیشتر

اثرگذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران.

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ فاطمه رجبی

دوره 15، شماره 58 ، مهر 1394، ، صفحه 37-60

چکیده
  هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک‌آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره‌وری نیروی‌کار وارد مدل شد. ...  بیشتر