آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

سهیلا پروین؛ عباس شاکری؛ سمانه ناصری

دوره 22، شماره 84 ، فروردین 1401، ، صفحه 11-38

https://doi.org/10.22054/joer.2022.68460.1071

چکیده
   تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، ...  بیشتر

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9827

چکیده
  افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌‌ زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می‌دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم‌درآمد ...  بیشتر

ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان‌های کشور

مهنوش عبداله میلانی؛ سهیلا پروین؛ کوثر سیدی

دوره 17، شماره 66 ، مهر 1396، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/joer.2017.8200

چکیده
  یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات‌ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم‌ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می‌تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان ...  بیشتر

رشد اقتصادی و طبقه متوسط

سهیلا پروین

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-42

چکیده
  دورنمای جابه‌جایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمیتواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشأ فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. در واقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره می‌اندازد. ...  بیشتر