بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران

فخرالدین زاوه‌

دوره 20، شماره 76 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-151

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2020.11902

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سالانه حساب‌های ملی برای سال‌های 1338 تا 1393 می‌‎پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می‌شود. با به‌کارگیری روش‌های مختلف آماری (تحلیل هم‌بستگی، ...  بیشتر