گذار از اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد جهانی

حسین سلیمی

دوره 21، شماره 82 ، مهر 1400، ، صفحه 163-195

https://doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

چکیده
    در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل‏گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده‏ای فراتر از اقتصاد بین‏الملل است و ماهیت آن و پدیده‏های بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین‏الملل هستند. در این فضای تازه، پدیده‏های مانند سرمایه جهانی و زنجیره ...  بیشتر