بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی

علیرضا کرباسی؛ بهزاد حسنی شیروانشاهی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 239-261

چکیده
  در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای واردکننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می‌تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند. برای تجزیه وتحلیل، از داده‌های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به ...  بیشتر