عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران

مهدی تقوی؛ علی قلی‌پور سلیمانی

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 157-172

چکیده
  پاسخ به این پرسش که «چه عواملی در افزایش درآمد­های گردشگری خارجی ایران مؤثر هستند؟» زمینه­­­­ اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده­است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند­که به گمان محقق می­توانستند موجب تأثیر ­بر گردشگری ...  بیشتر