تاثیر تخصصی شدن بر رقابت‌پذیری گردشگری استان‌های کشور: کاربردی از اقتصادسنجی فضایی

جواد براتی

دوره 20، شماره 79 ، دی 1399، ، صفحه 91-129

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56010.906

چکیده
   توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت‌پذیری استان‌ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می‌تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش‌های مختلف گردشگری در استان‌ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت‌های محلی در تخصصی شدن گردشگری ...  بیشتر