بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد تولید در ایران

حسین توکلیان؛ اصغر شاهمرادی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 51-70

چکیده
  در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ[1] به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه­مدت (در سال‌های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه ...  بیشتر

تأثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مـرکـزی بر جـایگزینـی یـورو و دلار: مطالعه کشورهای ایـران، عربستان، ترکیه و روسیه

اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 15-43

چکیده
    با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‎های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری ...  بیشتر