بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد تولید در ایران

حسین توکلیان؛ اصغر شاهمرادی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 51-70

چکیده
  در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ[1] به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه­مدت (در سال‌های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه ...  بیشتر

بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا

اصغر شاهمرادی؛ سید علی ناصری

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 299-327

چکیده
  در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیرهای موجود در این مدلها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات ...  بیشتر