عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی شرکتهای سرمایه‌گذار

پیام حنفی زاده؛ سید علیرضا غفوری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 243-279

چکیده
  یک شرکت سرمایه‌گذار، نهادی است که وظیفة اصلی ارائه مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری وجوه سرمایه‌گذاری شده سهامداران را برعهده دارد. شرکتهای سرمایه‌گذاری، واسطه‌های مالی هستند که به عامه مردم سهام می‌فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به افزایش رقابت در محیط سازمانها، امروزه بکارگیری ...  بیشتر