طراحی‌ سیستم مدیریت پرتفولیوی وامهای بانکی با بهره‌گیری از تکنولوژی داده‌کاوی

علی دیواندری؛ رضا شباهنگ؛ محمد ابراهیم محمد پور زرندی؛ سید رضا موسوی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 207-235

چکیده
  یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است. از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تأمین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده‌گذاران، صرفه اقتصادی داشته باشد. در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرم‌افزاری و با بهره‌گیری از ...  بیشتر