بررسی مزیت نسبی در صنعت خودرو و قطعات آن

پرویز داودی؛ خدیجه کابلی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 199-221

چکیده
  از جمله عوامل مؤثر در تعیین استراتژی‌های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می‌باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه‌گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارائه شده است. یکی از این معیارها که عمدتاً بر مزیت نسبی صادراتی تأکید دارد، ...  بیشتر

رویکرد سیستم‌های تقاضا در استخراج توابع تقاضای دارایی‌های پولی: یک سیستم مخارج غیرخطی برای اقتصاد ایران

پرویز داودی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 15-45

چکیده
  برخلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفاً مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای داراییهای پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تأکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می‌دهد. تخمین الگوی برآورد شده -که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت ...  بیشتر

اثرتغییرقیمت بنزین بر رفـاه خانـوارها در دهک‌های مختلف درآمدی

پرویز داودی؛ علی اصغر سالم

دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 15-48

چکیده
  در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل و داده‌های مورد استفاده ...  بیشتر