اثر سرریز ریسک دلار ایالات متحده آمریکا بر قیمت نفت

علیرضا شکیبایی؛ عباد تیموری

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 99-121

چکیده
  غالباً از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بین­المللی نفت خام به‌عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می­شود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینه­ای برای نوسان  قیمت در بازار نفت و به­ویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشم­انداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به ...  بیشتر