تله‌های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران

حسین راغفر؛ حمید کردبچه؛ مرضیه پاک نیت

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 143-171

چکیده
  به فرآیندهای خودتقویت­ کننده‌ای که به تداوم فقر منجر می‌شوند، تله‌های فقر[1] می‌گویند. در متون تحقیقی توسعه اقتصادی، وجود تله‌های فقر در یک کشور از طریق روش‌های مختلفی قابل آزمون است. از جمله این روش­ها، مدل سرریزهای مثبت است که براساس آن، با تخمین تابع تولید کل وجود تعادل‌های چندگانه و سپس، تله‌های فقر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ...  بیشتر

آیا سیاست ‏های غیر قیمتی نقش مهمی در تفاوت عملکرد بانک‏ها در نظام بانکی ایران داشته‌اند؟

حمید کردبچه؛ سمیه جهان ‏مهین

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 235-258

چکیده
  بنگاه‌ها از سیاست‌های غیرقیمتی برای افزایش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و جذب مشتریان استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که شامل تغییر قیمت‌ها نباشند. نظر به اینکه بانک‌ها اغلبدراستفادهاز سیاست‌های قیمتی به‌شدت محدود هستند، سیاست‌های غیرقیمتی برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش بانکی ایران ...  بیشتر