اثر آزادسازی تجاری بر بهره‏ وری کل عوامل تولید بنگاه‏ها (با تأکید بر نرخ تعرفه)

حسین صمصامی؛ عذرا داغمه‏ چی فیروزجایی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 147-173

چکیده
  یکی از پرسش‏های مهم در مبحث تجارت بین‏ الملل این است که آیا کاهش تعرفه و بهبود رقابت‏پذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره‏وری بنگاه‏های صنعتی منجر خواهد شد یا خیر؟ مقاله حاضر اثر آزادسازی تجاری (کاهش نرخ تعرفه) بر بهره‏وری کل عوامل تولید را در بنگاه‏های صنعتی ایران، طی سال‏ های 1383- 1379 مورد بررسی قرار می‏دهد. به‏منظور ...  بیشتر