بـررسـی مـزیـت نسبـی ایـران در تولید و صـادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)

سید ابراهیم حسینی نسب؛ مجید آقایی؛ محمد رضایی پور

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 255-283

چکیده
  یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی[1] (WTO) برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین‌المللی در چه بخشهایی ...  بیشتر