کاربرد مقایسه‌ای روشهای تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی درارزیابی مالی

علی محمدی

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 273-302

چکیده
  در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم‌گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سازنده قطعات خودرو پرداخته می‌شود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه در نظر گرفته شده و نسبت‌های مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین  وزن ...  بیشتر