تحلیل اقتصادی رابطه مستمری بازنشستگی و تصمیم در مورد زمان بازنشستگی

مسعود نیلی؛ امیر رضا سید خسرو شاهی؛ سید بابک ابراهیمی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 217-244

چکیده
  مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا پرداخت مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی‎‎ باعث تصمیم افراد به پیش انداختن زمان بازنشستگی خود می‌شود و اگر پاسخ به پرسش مثبت است، میزان این تأثیر به چه اندازه است. به این پرسش در قالب مدل‌های ارزش انتخاب و ارزش قله پرداخته می‌شود که در آنها تصمیم بازنشستگی به‌عنوان تابعی از روند تغییرات ...  بیشتر

اثر ریسک‌گریزی فرد در انتخاب پویای سبد مالی بهینه

سید بابک ابراهیمی؛ مسعود باباخانی؛ سمیرا متقی؛ آرمین جبارزاده

دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 241-271

چکیده
  آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم‏گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم‏گیری، فرد تصمیم‏گیرنده مایل است تا ثروت خود را به‌گونه‏ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی‏های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی‏های ...  بیشتر