دوره و شماره: دوره 18، شماره 69 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-336 
7. عقلانیت و آشفتگی در برنامه‌ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت

صفحه 193-225

10.22054/joer.2018.8868

محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ رزیتا لاجوردی؛ محمد مجید رنجبر


8. تعیین کارمزد شرکت‌های توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورده‌های نفتی کشور

صفحه 227-274

10.22054/joer.2018.8869

محمد علی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ محسن پورعبادالهان؛ مهدی عسلی؛ میرطاهر پورپرتوی آلانق


9. شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

صفحه 275-306

10.22054/joer.2018.8870

حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ محبوبه خادم نعمت اللهی