نویسنده = افتخاریان، پونه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان و مقایسه آن با کل کشور

دوره 14، شماره 54، پاییز 1393، صفحه 213-238

پونه افتخاریان؛ مصطفی سلیمی فر