نویسنده = امینی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر نوآوری در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه با درآمد متوسط

دوره 14، شماره 54، پاییز 1393، صفحه 175-212

علیرضا امینی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ شادی روحانی