نویسنده = اسماعیل نژاد، مجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی و بودجه دولت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 193-215

فتح الله تاری؛ مجید اسماعیل نژاد