نویسنده = اقبالی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1383، صفحه 167-188

علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی؛ ریحانه گسگری


2. بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)

دوره 4، شماره 12، بهار 1383، صفحه 137-167

علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی؛ ریحانه گسگری