نویسنده = آذری محبی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجارت خارجی هر صنعت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 71-111

فریبرز رئیس دانا؛ معصومه بهاری جوان؛ رضا آذری محبی


2. تدوین سیاست های بهینه تجارت خارجی ایران (صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 13-69

محمد تقی رضویان؛ معصومه بهاری جوان؛ رضا آذری محبی