نویسنده = باباخانی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. نقش درآمدهای نفتی در رشد بخش کشاورزی ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 125-134

مسعود باباخانی؛ سید جعفر سجادی؛ کیانا پهلوانی