نویسنده = الفتی، سمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1381، صفحه 169-184

سمن الفتی؛ النا بابایی