نویسنده = اسفندیاری، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 13-48

علی اصغر اسفندیاری؛ آرش جمال منش


2. تاثیر برنامه چهارم (51 - 1347) نظام قدیم بر وضعیت اشتغال

دوره 2، شماره 4، بهار 1381، صفحه 69-98

علی اصغر اسفندیاری