نویسنده = اردبیلی، هاله
تعداد مقالات: 2
1. پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 177-198

هاله اردبیلی


2. تغییر ارزشها و فراگرد توسعه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 185-200

هاله اردبیلی