نویسنده = امین رشتی، نارسیس
تعداد مقالات: 2
1. یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم

دوره 2، شماره 4، بهار 1381، صفحه 13-36

جمشید پژویان؛ نارسیس امین رشتی


2. بررسی مالیات بر مصرف در الگوی خانوار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 129-148

نارسیس امین رشتی