نویسنده = بابازاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 141-156

سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی