نویسنده = اسکندری پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیش بینی CPI شهر تهران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 85-100

سید صفدر حسینی؛ علی اسکندری پور