نویسنده = آزدیخواه جهرمی، افروز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی زنجیره‌های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 81-111

اسفندیار جهانگرد؛ افروز آزدیخواه جهرمی