نویسنده = آماده، حمید
تعداد مقالات: 2
1. برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 53-80

حمید آماده؛ نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ میثم حداد


2. ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 117-150

فرشته محمدیان؛ حمید آماده؛ عباس شاکری