نویسنده = بابایی میبدی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 43-64

حمید بابایی میبدی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ روح‌الله تقی زاده مهرجردی