نویسنده = اکبری روشن، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

دوره 14، شماره 53، تابستان 1393، صفحه 109-142

مهدیه اکبری روشن؛ عباس شاکری