نویسنده = اتباعی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه‌کننده بازار

دوره 14، شماره 53، تابستان 1393، صفحه 1-35

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ فرامرز اتباعی