نویسنده = ابراهیم‌زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 17، شماره 64، بهار 1396، صفحه 171-198

10.22054/joer.2017.7672

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه؛ مهدی ابراهیم‌زاده